PuhdasTekstiilivuokrausTekstiilihuolto
Oulun Keskuspesula Oy

- puhtaat_palkki3.jpg

Me Oulun Keskuspesulassa olemme sitoutuneet ottamaan huomioon toiminnan ympäristövaikutukset tuotanto- ja palveluprosesseja suunniteltaessa ja täyttämään toimintaamme koskevien ympäristönsuojelulakien ja -asetusten vaatimukset. Ympäristömyötäinen toimintatapa on integroitu kiinteäksi osaksi jokapäiväistä toimintaamme.

 

Palveluperiaatteemme ovat Täsmällisyys, Turvallisuus ja Tehokkuus. Toteutamme näitä vastuullisella toiminnalla, joka tarkoittaa myös sitoutumista ympäristön pilaantumisen ehkäisemiseen sekä energiatehokkuuden ja ympäristönsuojelun tason jatkuvaan parantamiseen. Ympäristönäkökohtiimme liittyvät tavoitteet asetetaan osana yhtiön toiminnallisia tavoitteita vuosittain ja niiden toteutumista seurataan säännöllisesti.

 

Tiedotamme henkilökunnallemme yhtiön ympäristöpolitiikan sisällöstä ja järjestämme tarvittavaa koulutusta työtehtäviin liittyvistä ympäristönäkökohdista sekä ympäristön kannalta myönteisistä työtavoista.

 

Hankinnoissa ja kumppanivalinnoissa, joilla on nähtävissä merkittäviä ympäristövaikutuksia, suosimme ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja. Merkittävimmiltä tekstiilitoimittajiltamme pyydämme selvityksen ympäristöasioiden huomioimisesta heidän tuotteissaan ja toiminnassaan. Tarvittaessa sopimuskumppaneille suoritetaan pesulan toimesta ulkoinen auditointi.

 

Ylläpidämme ympäristötaulukkoa, johon on koottu ympäristönäkökohdat, ympäristötavoitteet, vastuut, riskit ja suunnitellut toimenpiteet.