LAKKOVAROITUS 07.11.2023

03.11.2023

Suomen ammattiliittojen keskusjärjestön SAK:n jäsenliitot ovat ilmoittaneet 3.11.2023 ensimmäiset lakkokohteensa. Teollisuusliitto, Rakennusliitto, Julkisten ja hyvinvointialojen JHL sekä PAM ilmoittivat alkuviikosta aloittavansa enintään vuorokauden kestävät työnseisaukset, jotka ajoittuvat tiistaille 7.11.2023. Työnseisaukset koskevat muun muassa myös Oulun keskuspesula Oy:tä. Työnseisaus aiheuttaa häiriötä tekstiilitoimituksiin ja tiedotamme niistä asiakkaitamme tilanteiden tarkentuessa.

Ystävällisin terveisin
Oulun Keskuspesulan väki