LAKKOVAROITUS 14.12.2023

11.12.2023

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ilmoitti 11.12.2023 poliittisesta työtaistelusta. Työtaistelun syyksi on ilmoitettu Suomen hallituksen ajamat työelämän heikennysesitykset. 

Poliittinen työtaistelu koskee työvuoroja torstaina 14.12.2023 klo 00:01 ja 23:59 välisenä aikana.

Työtaistelutoimet aiheuttavat häiriötä tekstiilitoimituksiin ja tiedotamme niistä asiakkaitamme tilanteen tarkentuessa.

Ystävällisin terveisin
Oulun Keskuspesulan väki