Vastuullisuus

Olemme sitoutuneet täyttämään toimintaamme koskevien ympäristölakien ja -asetusten vaatimukset. Pyrimme kaikin tavoin ottamaan huomioon toimintamme ympäristövaikutukset ja pienentämään toimintamme aiheuttamaa ympäristökuormitusta. Ympäristöasioihin liittyvät tavoitteet - energiatehokkuus, ympäristöystävällisen teknologian käyttäminen, säästäväinen luonnonvarojen käyttö, haitallisten aineiden välttäminen sekä jätteiden käsittely ja kierrättäminen - ovat yksi toiminnallemme asetettuja tavoitteita.   Ylläpidämme ympäristöasioiden osalta seurantataulukkoa, johon on kirjattu kaikki yrityksemme harjoittamaa ympäristöpolitiikkaa koskevat näkökohdat, tavoitteet, vastuut, riskit, suunnitellut toimenpiteet ja niiden toteutuma. Otamme kestävän kehityksen periaatteet ja päämäärät huomioon omassa päivittäisessä toiminnassamme ja prosessien suunnittelussa. Vastuullisuusperiaatteet pyrimme ulottamaan mahdollisimman syvälle alihankintaketjuihin ja yhteistyökumppaneihimme.

Keräämme vuosittain yrityksemme kasvihuonepäästöihin vaikuttavia kulutuksia. Tulokseksi vuodelle 2022 saimme hiilijalanjäljeksemme 0,13 kg CO2e/pkg.

Pesulamme koostuu joukosta ihmisiä, jotka ovat sopineet tekevänsä työtä erilaisten yhteisten tavoitteiden eteen. Nämä tavoitteet ovat useimmiten tuotannollisia kuten toimitettuja tekstiileitä kpl / vko tai pestyjä pyykkejä kg / vko. Olemme asettaneet tavoitteita myös sosiaalisen vastuun puolelle, joka meillä tarkoittaa vastuuta asiakkaistamme, henkilöstöstämme ja yhteistyökumppaneistamme. Tasa-arvo, yhdenvertaisuus, hyvä johtaminen, työhyvinvointi ja -turvallisuus ovat meille tärkeitä asioita. Toimintaideologiamme kuvastuu henkilöstömme päivittäisistä teoista, joista  yrityksen vastuullisuuden tai vastuuttomuuden voidaan yleisimminkin ajatella koostuvan. Pienilläkin teoilla on näin ollen merkitystä. Yrityksessämme vallitsevan yhteisöllisyyden, toisen ihmisen kunnioittamisen, ajatusten vaihdon ja henkilökohtaisen vaikuttamisen merkitys on suuri.

Whistleblower

Olemme sitoutuneet toimimaan vastuullisesti ja eettisesti kaikessa toiminnassamme ja noudatamme sisäisiä valvonta- ja toimintaperiaatteita. Jos kuitenkin havaitset toiminnassamme epäkohtia, kannustamme, että kerrot niistä meille. Tee ilmoitus aina ensisijaisesti Cliinin ilmoituskanavaan.

Ilmoituskanavan välityksellä Cliinin työntekijät, sidosryhmät ja yhteistyökumppanit voivat turvallisesti ilmoittaa väärinkäytösepäilystä tai muusta epäeettisestä toiminnasta. Ilmoitukset voivat liittyä esimerkiksi julkisiin hankintoihin tai epäeettiseen tai lainvastaiseen toimintaan, kuten julkisten varojen väärinkäyttöön, ohjeiden tai määräysten vastaiseen toimintaan, esteellisyyteen, sidonnaisuuksiin, lahjontaan tai muihin rikoksiin. Muut kuin väärinkäytösilmoitukset, kuten asiakaspalautteet, oikaisuvaatimukset, kehittämisehdotukset ja niin edelleen tulee jättää niiden omissa kanavissaan.

Käsittelemme kaikki ilmoitukset hyvän hallinnon periaatteita noudattaen, luottamuksellisesti ja hyvien tietosuojakäytäntöjen mukaisesti. Emme paljasta ilmoittajan henkilötietoja väärinkäytösilmoituksen kohteelle tai tutkinnan ulkopuolisille henkilöille. Ilmoituksia vastaanottaa ja tutkii suppea, nimetty ryhmä.

Jätä ilmoitus täällä